Osuustoiminnan Kehittäjät - Coop Finland ry on partnerina eurooppalaisessa Conventus-hankkeessa, jossa kehitetään oppimisympäristöä osuuskunnille. Hanke käynnistyi joulukuussa 2011 ja sitä rahoittaa Euroopan unionin Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA. Hankkeessa korostetaan jäsenten omaa aloitteellisuutta ja tietoisuutta osuuskuntien kehittämisessä. Osuuskuntien on muiden yritysten tavoin pidettävä huolta kilpailukyvystään, jotta ne pystyvät vastaamaan markkinoiden haasteisiin ja yhteiskunnan muutoksiin.

Hankeidea on kummunnut Leonardo-ohjelman SKILLS -projektin kokemuksista, joiden myötä havaittiin osuuskuntien välisen vertaisoppimisen ja e-opiskelun edut. Conventus-hanketta koordinoivan Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kokemukset vahvistavat, että etenkin aikuisoppijat hyötyvät e-oppimisen joustavuudesta, mutta kasvokkain tapahtuva kommunikointi edistää oppimisprosessia.

Hankkeen muut kumppanit tulevat Islannista, Italiasta, Puolasta ja Ruotsista, tuoden mukaan oppimisorganisaatio-osaamisen lisäksi osuustoiminnan neuvonnan ja järjestötoiminnan näkökulmia.

Seuraa hanketta:

 

Conventus Lappia blogi

 

Conventus partner tapaaminen

 

Converntus Facebook sivu

 

Eurooppalainen oppimisympäristö osuuskunnille
Conventus