Miten henkilöstöomisteista yritystä johdetaan

Henkilöstöomisteisen osuuskunnan johtaminen perustuu seitsemään osuustoiminnan periaatteeseen. Tämän oppaan sivuilla ne esitellään yksi kerrallaan. Jokaisen kohdalla kerrotaan, miksi periaate on osuuskunnille tärkeä ja painotetaan, mitä osuuskuntien on tehtävä noudattaakseen tätä periaatetta. Julkaisu tarjoaa lyhyen, käytännöllisen oppaan osuuskuntasi hyvään johtamiseen.

Opas ei kata kaikkea, mitä voidaan sanoa henkilöstöomisteisten osuuskuntien hyvästä hallintotavasta. Se hahmottelee tärkeimmät hyvän hallintotavan periaatteet.

Julkaisu on tarkoituksellisesti lyhyt. Se keskittyy pikemminkin hyvin johdetun henkilöstöomisteisen osuuskunnan ydinpiirteisiin kuin antamaan yksityiskohtaista tietoa tarvittavista menettelytavoista ja menetelmistä.

Tämä opas on käännetty suomeksi ja sovellettu sopivaksi Suomen lainsäädäntöön ja käytäntöihin Co-operatives UK:n luvalla.

Alkuperäinen opas: Worker co-operative Code of Governance. The guide to running a successful Worker co-operative business. Co-operatives UK. Manchester 2009.

Julkaisija: Pellervo ja Osuustoiminnan Kehittäjät - Coop Finland yhteisesti

Lataa kirja tästä

 

 

kirjakansi
Henkilöstöomisteisen osuuskunnan johtaminen