Yhdistyksen tavoitteet

Osuustoiminnan Kehittäjät – -Coop Finlandin tavoitteet voidaan jakaa kahteen ryhmään, pienosuuskuntien etujen ajamiseen ja osuustoiminnan kehittäjien aseman parantamiseen:

  • edustaa osuuskuntia viranomaisiin päin sekä muihin sidosryhmiin
  • edistää pienosuustoimintaa
  • tukee osuuskuntien johdon ja jäsenistön ammattitaidon kehittämistä
  • kehittää osuuskuntien liiketoimintaedellytyksiä mm. verkostoimalla pienosuuskuntia
  • parantaa osuuskuntien juridista asemaa

 

  • parantaa osuustoiminnan neuvonnan asemaa
  • tukea neuvojien ammatillistan kehitystä
  • edistää neuvojien keskinäistä yhteydenpitoa ja tiedonvälitystä
  • vahvistaa ja virallistaa osuustoiminnan neuvonnan asemaa

Kv. toiminta

Näiden päämäärien saavuttamiseksi Coop Finland osallistuu kansainväliseen ja eurooppalaiseen pienosuustoiminnan yhteistyöhön ja kehittämisprojektitoimintaan.

 

Jäsenistö

Coop Finlandissa on noin 50 henkilöjäsentä ja alueellisten jäsenyhdistystensä kautta jäsenyrityksinä on noin 70 pien-osuuskuntaa,

Tukijäseniä ovat Pellervo Seura ry ja Kansan Sivistystyön Liitto ry

 

coopfinlandmv2010
Osuustoiminnan kehittäjien tavoitteet