1 Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Osuustoiminnan Kehittäjät - Coop Finland ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen toimialueena on Suomi ja muut maat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lataa säännöt tästä

2 Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on osuustoiminnan ja yhteisöllisen yrittämisen aatteen ja yleisten edellytysten kehittäminen sekä siihen liittyvän tiedon levittäminen.

Yhdistyksen tarkoituksena on myös toimia jäsentensä keskinäisen yhteistyön, yhteydenpidon ja ammattitaidon ylläpitäjänä.

Yhdistyksen tarkoituksena on myös valvoa suomalaisten osuuskuntien sekä niiden jäsenten yleisiä ja yhteisiä toimintaan ja elinkeinonharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää osuuskuntien välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa sekä tutkimus-, selvitys- ja arviointitoimintaa. Yhdistys voi järjestää voittoa tavoittelemattomia osuustoiminnan ja yhteisöllisen yrittämisen neuvonta- ja koulutustilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, järjestää arpajaisia, varojen keräyksiä sekä pitää majoitus-, kahvila- ja ravintolaliikettä.

3 Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai kannatusjäseneksi voi liittyä henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja toiminnan tarkoituksen. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous.

 

 Osuustoiminnan Kehittäjien säännöt
coopfinlandmv2010