Yleistä

Osallistuttiin Pellervo-Seuran vuosikokoukseen ja Pellervon Päiviin 7.4. Helsingissä Radisson Blu Royal Hotellissa. Tuula Merikivi jatkaa Pellervon valtuuskunnassa edustaen uutta osuustoimintaa. Vuosikokouksessa ja valmisteluvaliokunnassa Coopin edustajana oli Pekka Pättiniemi.

Erkki K Kangas on ylläpitänyt nettisivujamme osoitteessa www. coopfin.coop. Coopin facebook-sivuilla keskustelu on ollut vilkasta. Fb-toimintaa on koordinoinut Jukka Peltokoski..

Hallinto

26.5.2016 Helsingissä Pellervo-Seuran tiloissa järjestetyssä vuosikokouksessa valittiin hallitus, jonka puheenjohtajana on toiminut Jarmo Hänninen, varapuheenjohtajana Tuula Merikivi ja muina jäseninä Eino Katila, Leif Kuismanen, Petri Laurila, Hanna Moilanen, Timo Mäkilä, Jukka Peltokoski, Pekka Pättiniemi, Jukka Pötry ja Risto Tenhunen.

Hallituksen sihteerinä on toiminut Marika Lahtinen. Yhdistyksen kirjanpitäjä on ollut Merja Hiltunen.

Vuosikokouksessa 26.5. valittiin toiminnantarkastajaksi KTM Jorma Rasimus Porista.

Hallitus on kokoontunut kaikkiaan kolme kertaa.

Edunvalvonta

Yhdistys oli aktiivinen työttömyysturvan tulkintakysymyksissä, tehden yhteistyötä TE-toimistoja koordinoivan KEHA-keskuksen (Uudenmaan ELY), työministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Antaessamme lausunnon itsensä työllistäjien asemaa selvittävälle työryhmälle, painotimme työosuuskuntien jäsenten asemaa työsuhteisina työntekijöinä ja tämän käytännön säilymistä. Edunvalvonnassa on tehty yhteistyötä Pellervo-Seuran ja Kiipulasäätiön (Osallisuutta osuuskunnista –hanke) kanssa.

Jäsenyydet

Yhdistys on Pellervo-Seuran, yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto FinSERN:n, Euroopan tuotanto- ja palveluosuuskuntien liiton CECOPin sekä maailman työosuuskuntien liiton CICOPAn jäsen.

Jäsenistö

Vuoden 2016 lopussa yhdistyksellä oli 41 henkilöjäsentä, viisi yhteisöjäsentä ja kaksi kannattajajäsentä..

Toiminta

19.5. järjestettiin Pellervo-Seuran tiloissa Työosuuskunnat ennen ja nyt -seminaari. Puhujina olivat Tapio Bergholm SAK:sta ja Outi Huusko Osuuskunta Viasta sekä Jukka Pötry ja Tuula Merikivi. Osallistujia paikalla oli 38

15.8. Pekka Pättiniemi ja Jarmo Hänninen hallituksesta alustivat Pellervon järjestämässä Osuustoiminta ja SOTE-tilaisuudessa Helsingissä

Työryhmä Jarmo Hänninen, Tapani Köppä ja Pekka Pättiniemi kirjoittivat sote-osuuskunnasta yhtiöittämisen yhtenä vaihtoehtona. OT-lehdessä oli laaja kokonaisuus SOTE-teemalla, josta tehtiin myös tiivistelmä Helsingin Sanomiin. Kirjoitukset saivat hyvin julkisuutta

2.9. Coop oli mukana Työttömyysturva-asiat-neuvottelussa lakimies Raisa Erman kanssa. Yhteistyötä tehtiin liittyen tulkintaohjeiden kommentointiin

Ns. Aulan raporttiin liittyen Coop ja Pellervo-Seura lähettivät uuden aloitekirjeen ministeri Jari Lindströmille

Coop antoi lausunnon itsensä työllistäjien asemaa selvittävälle ryhmälle

Coop ilmoittautui kumppaniksi Cecopin koordinoimaan Coop Re-Generation koulutushankehakemukseen

Coop oli mukana Cecopin koordinoimassa Employee Buy Out -hankehakemuksessa

11.–12.11. hallituksen jäsenet pitivät Tallinnassa strategiaprosessia valmistelevan palaverin

 

Toimintakatsaus 2016
coopfinlandmv2010