Yleistä

Vuonna 2017 yhdistyksen toiminta keskittyy osuustoiminnallisen yrittämisen tunnetuksi tekemiseen yhteistyössä Pellervo-Seuran ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yhdistyksen toiminnan painopiste on osuustoimintaneuvonnan organisoinnin ja resursoinnin edistäminen sekä osuustoiminnan edunvalvonta. Seuraamme tiiviisti työttömyysturvan ja työeläkeasioiden muutoksia ja tulkintoja, ja vaikutamme mm. lainsäädäntömuutoksiin sekä -tulkintoihin osuuskuntien näkökulmasta.

Olemme mukana osatoteuttajina ja asiantuntijoina hankkeissa, joissa osuustoiminnalla on keskeinen rooli. Haemme hankekumppanuuksia erityisesti kuntien ja maakuntien työllistämistoimintaan ja järjestöille suunnattuihin hankkeisiin sekä rahoitusmahdollisuuksiin. Seuraamme sote-uudistuksen vaikutuksia ko. alan osuuskunnille.

Vaikutamme aktiivisesti viranomaisiin ja päätöksentekijöihin lausumin, kannanotoin ja yhteydenotoin, hyödyntäen jäsen- ja kumppaniverkostoamme. Vuoden 2017 aikana mm. vero-ohjeet osuuskunnille uudistuvat.

Osuustoiminnan Kehittäjät – Coop Finland ry täyttää 20 vuotta. Vuoden 2017 syyskaudella järjestetään juhlaseminaari. Samassa yhteydessä esitellään uusi toimintastrategia.

Uuden strategian myötä yhdistys aktivoi tiedottamistaan sosiaalisessa mediassa nettisivuston www.coopfin.coop ja Facebook-sivuston kautta. Hyödynnämme sisäisessä viestinnässä Coop Finland fb-ryhmää.

Osallistumme Pellervon Päivän tilaisuuksiin. Varapuheenjohtajamme toimii Pellervon valtuuskunnan jäsenenä edustaen uusosuustoimintaa..

Ulkoisten suhteiden hoitaminen

Huomioimme edustamisen ja yhteydenpidon yhteisöihin, joissa meillä on jäsenyys (Pellervo-Seura, Euroopan työosuuskuntien liitto Cecop ja Maailman työosuuskuntien liitto Cicopa). Yhdistyksemme edustajat tekevät työvierailun Cecopissa.

Seuraamme ja osallistumme keskusteluun työllisyydestä ja yrittämisestä eri foorumeilla. Aktivoidumme suhteessa viranomaisiin muutenkin kuin lausumin ja kannanotoin.

Jäsentoiminta

Yhdistyksen perinteisiin kuuluvat avoimet hallituksen kokoukset. Hallituksen kokouksia järjestetään noin kerran kolmessa kuukaudessa.

 

Järjestetään yksi vuotuinen osuustoimintaa koskeva seminaari, vuonna 2017 se on 20-vuotisjuhlaseminaari syyskaudella.

 

Uuden strategian perusteella suuntaamme ja aktivoimme jäsenhankintaa.

 

 Toimintasuunnitelma 2017
coopfinlandmv2010