huhti2011087

Sataosaajat Osuuskunta Porista sijoittui toiseksi eurooppalaisessa Urban N.O.S.E Awards -kilpailussa. Kilpailun tarkoituksena on hakea uusia toimintamalleja, jotka edistävät yhteiskunnallista yrittäjyyttä. Sataosaajien työosuuskuntamallia kiiteltiin toimivuuden, vaikuttavuuden sekä työllistävyyden ja aktiivisuden näkökulmista. Myös Sataosaajien muille osuuskunnille suunnatut koulutus- ja kehittämispalvelut vaikuttivat kilpailun kansainväliseen tuomaristoon. Sataosaajat on Osuustoiminnan kehittäjät – Coop Finland ry:n jäsen. Kilpailun tulokset julkistettiin Italian Gelassa EU:n URBACT ohjelman sihteeristön johtajan Jean-Loup Drubignyn toimesta.

Kilpailun voitti englantilainen Big Lemon bussiyritys, joka toimii Brigton and Hoven alueella. Yritys kerää ravintoloista jäteruokaöljyä, jota se käyttää bussien polttoaineena. Lisäksi yritys työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja kouluttaa heitä bussien kuljettajiksi.

URBACT on Eurooppalainen vaihdon ja oppimisen ohjelma jonka tavoitteena on edistää kaupunkien ja alueiden kestävää kehitystä. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia etsiä yhdessä ratkaisuja alueiden merkittävimpiin haasteisiin. Ohjelma tukee alueita tavoitteissaan kehittää uusia, kestäviä ja käytännöllisiä ratkaisuja, joissa yhdistyvät taloudelliset ja yhteiskunnalliset sekä ympäristöä huomioivat näkökulmat. URBACT ohjelmaan osallistuu 181 kaupunkia ja 29 maata ja 5 000 aktiivista henkilöä.

Kuva Urban Nose-projektin päätösseminaarista Gelasta Italiasta.

 

Sataosaajat palkittiin eurooppalaisen yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallina