1. Kokouksen avaus

Pekka Pättiniemi avasi kokouksen 26.5.2016 klo 11.15.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Pättiniemi, sihteeriksi Marika Lahtinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tuula Merikivi ja Eino Katila.

1. Toimintakatsauksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan antaman lausunnon esittely

Jarmo Hänninen luki toimintakatsauksen, esitteli tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajan antaman lausunnon.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallituksen jäsenille.

7. Kuluvan vuoden jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen sekä liittymismaksujen suuruudesta päättäminen

Päätettiin jäsenmaksut vuodelle 2016

  • henkilöjäsen 40 €
  • yhteisöjäsen 300 €
  • kannatusjäsen 500 €

Liittymismaksua ei peritä.

8. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen

Pekka Pättiniemi luki toimintasuunnitelman ja talousarvion, jotka hyväksyttiin. Pöytäkirjan liitteenä on toimintasuunnitelma ja talousarvio.

9. Hallituksen puheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Hänninen.

10. Hallituksen koon päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen kooksi päätettiin puheenjohtaja ja kymmenen jäsentä.

Hallituksen jäseniksi valittiin vuodelle 2016 Eino Katila, Leif Kuismanen, Petri Laurila, Tuula Merikivi, Hanna Moilanen, Timo Mäkilä, Jukka Peltokoski, Pekka Pättiniemi, Jukka Pötry ja Risto Tenhunen.

11. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta tarvittaessa

Toiminnantarkastajaksi valittiin KTM Jorma Rasimus, varalle Marja-Liisa Tamminen, molemmat Porista.

12. Muut asiat

Muita asioita ei ollut

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Pekka Pättiniemi päätti kokouksen klo 11.30.

 

 Vuosikokous 2016
coopfinlandmv2010