top of page
Search
  • jarmohanninen

Osuustoiminnassa potentiaalia Afrikan kehitykseen


Yhdistyksemme jäsen, vanhempi neuvonantaja ja tutkija Shimelles Tenaw (kuvassa vasemmalla) Osuuskunnat ja teollistuminen Afrikassa -konferenssissa Moshin osuustoimintayliopistossa


Taustatietona voidaan todeta, että osuuskunnilla on merkittävä rooli, kun pyritään parantamaan köyhimmän väestöosan sosioekonomista kehitystä Tansaniassa. Maassa on harjoitettu osuustoiminnan kaltaista toimintaa enemmän ns. epävirallisessa yhteistyötoiminnassa, ja tässä onkin merkittävä potentiaali siirtyä varsinaiseen osuustoimintaan. Toiseksi tärkeätä on se, että Tansania pyrkii kehittämään osuuskuntiensa suorituskykyä ja on ratifioinut osuuskuntalainsäädäntöä, jotta osuuskuntien toiminta saisi enemmän vapautta ja joustavuutta. Näin osuuskunnat voisivat toimia osuustoiminnan periaatteen mukaisesti. Ottaen huomioon Tansaniassa vallitsevan osuuskuntien kehittämisen tarpeen, on Suomi tukenut osuuskuntien kehittämistä Tansaniassa taloudellisesti ja yhteistyöhankkeiden toteuttamisen kautta. Tällä tavoin voidaan osoittaa, että suomalaisen osuustoiminnan osaamisella voi olla merkittävä rooli yhteistyön kehittämisen edistäjänä Tansaniassa.


Moshin osuustoiminta yliopiston (MoCU) ja Helsingin yliopiston, suomalaisen Taloudellisen yhteistyön osuustoiminnan tutkimuksen seura Kooperatiivi ry:n ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian välinen yhteistyö sai alun perin alkunsa kasvavan vuoropuhelun tarpeesta.


Moshin Osuustoimintayliopistossa järjestettiin toinen globaali konferenssi 1-3.9.2021 aiheesta “Osuuskunnat ja teollistuminen: Jäsenten asettaminen kehityksen keskipisteeseen” upeassa edesmenneen Tansanian presidentin Julius K. Nyereren nimeä kantavassa konferenssihallissa. Konferenssiin osallistui arvioilta 300 henkeä Tansaniasta sekä eri Afrikan ja Euroopan maasta samoin kuin kansainvälisistä osuustoiminnan organisaatioista. Osallistujia oli mm. osuustoiminnan tutkimusyliopistojen ja -instituutioiden tutkijat, päättäjät, yritysjohtajat ja yrittäjät eri puolilta Tansaniaa ja Afrikan maita, sekä opiskelijat että maisterit ja jatko-opiskelijat saadakseen rakentavampia kommentteja tutkimuksensa muokkaamiseen. Konferenssiin osallistujien joukossa oli Suomesta läsnä allekirjoittanut, joka edusti Omniaa, Espoon seudun koulutuskuntayhtymää ja Taloudellisen yhteistyön osuustoiminnan tutkimuksen seura Kooperatiivi ry:tä, sekä Turun ammattikorkeakoulun edustaja.

Konferenssiväellä oli mahdollisuus pohdiskella laajasti osuustoiminnan osuutta Afrikan ja erityisesti Tansanian teollistumisen osalta konferenssille valittujen alateemojen asiantuntijoiden esitelmien pohjalta. Lisäksi konferenssin aikana järjestettiin useita tilaisuuksia, kuten täys- ja rinnakkaisistuntoja, joissa käsiteltiin pääasiassa osuuskuntien roolia teollistumisessa, osuuskuntien innovaatiota teollistumisen kautta, osuustoimintamallien kestävyyttä, osuuskuntien ja toimitusketjujen hallintaa, osuuskuntien taloushallintoa, tiedonhallintaa osuuskunnissa ja osuuskuntien sekä kestävän kehityksen tavoitteita.


Osuuskunnista ja teollistumisesta yleisesti Afrikassa käydyssä keskustelussa todettiin, että Afrikan maat pitävät potentiaalistaan kiinni, ja että Afrikka on ollut globaalien arvoketjujen pohjalla viedessään raaka-aineita tai puolijalosteita. Viimeaikoina teollistumisen agenda on ollut vahvempi koko mantereella.

Osuuskuntia ja teollistumista Tansaniassa käsittelevässä puheenvuorossa kerrottiin, että n. 1,5 % kaikista kirjatuista yhteensä 9185 osuuskunnasta on teollisuusosuuskuntia, ja yli 60 % maatalousjalostusalalla kuten esim. meijereitä. Kenkäteollisuuden osuus teollisuusosuuskunnista on yli 80 %.


Innovaatio, nuoriso osuustoiminnassa sekä monialaisia kysymyksiä eri aiheista käsittelevässä istunnossa allekirjoittanut esitteli oman englanninkielisen tutkimuksensa aiheesta ”Vastuu ympäristöstä innovaation tekijänä, osuuskuntien kehittäjänä, köyhyyden lieventäjänä ja elinkeinon monipuolistajana”. Istunnossa esiteltiin tapausesimerkkejä Tansaniasta, Suomesta ja Etiopiasta.


Konferenssissa esitettyjen esitelmien ja käytettyjen puheenvuorojen pohjalta on ilmeistä, että osuuskunnilla on valoisa tulevaisuus koko Afrikassa ja Tansaniassa, sillä osuuskunnilla on potentiaalia osallistua teollistumisprosessiin hyödyntämällä olemassa olevia raaka-aineita ja useat Afrikan maiden hallitukset ovat lisänneet kotimaisten jalostettujen elintarvikkeiden kysyntää edistääkseen paikallista maataloustuotantoa ja toimintaa, joka lisää osuuskuntien mahdollisuuksia.


Shimelles Tenaw Vanhempi neuvonantaja ja tutkija Omnia, Espoon Seudun koulutuskuntayhtymä Member of the Africa Co-operative Consortium (Africoop) Board of Trustees

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Yhteys Eurooppaan!

Osuuskuntayhdistys Coop Finland ry on Euroopan tuotanto- ja palveluosuuskuntien liiton CECOPin jäsen. Olemme edustettuna myös CECOPin hallituksessa. Kaiken kaikkiaan tässä eurooppalaisessa työ- ja sos

Eliisa Troberg työelämäprofessoriksi Turkuun

Osuuskuntayhdistys Coop Finlandissa hallituksen jäsenenä ja muutenkin aktiivisesti toiminut Eliisa Troberg on aloittanut osuustoiminnan työelämäprofessorina Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän

コメント


bottom of page