top of page
Search
  • jarmohanninen

Uudet osuustoiminnan työelämäprofessorit aloittaneet

Osuustoimintaviikko47 alkaa, ja sen merkeissä on hyvä hetki tutustua ihmisiin, jotka työskentelevät osuustoiminnallisen yritysmallin sanasaattajina korkeakoulumaailmassa. Ensimmäisenä esittelemme Osuuskuntayhdistys Coop Finlandille hyvin tutun Sami Karhun. Hän on Osuustoimintakeskus Pellervon osuustoimintajohtajana ja sittemmin toimitusjohtajana toimiessaan ollut keskeisessä roolissa järjestöjemme yhteistyössä. Pitkän pellervolaisen työrupeaman jälkeen Sami Karhu on aloittanut Vaasan yliopistossa työelämäprofessorina tänä syksynä.Työelämäprofessori Sami Karhun erityisalana on osuustoiminta ja liiketoiminnan kehittäminen. Tavoitteena on liittää osuustoimintamalli aiempaa vahvemmin osaksi Vaasan yliopiston tutkimusta ja opetusta. Osa-aikaisen tehtävän kesto on runsas kolme vuotta 3.10.2022 - 31.12.2025. Toiminta-alana on koko yliopisto. Vaasan yliopiston tahtotilana on olla ihmiskeskeinen, vastuulliseen liiketoimintaan suuntautunut yliopisto, joka luo edellytyksiä kestävälle kehitykselle. Osuustoiminta sopii hyvin tähän tavoitteeseen.


Vaasan yliopisto on osa globaalia yliopistoverkostoa, mutta se myös sijaitsee maailman osuustoiminnallisemman maan osuustoiminnallisimmassa osan vaikutusalueella Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Lähes kaikki kotitaloudet ovat jäseninä osuustoimintayrityksissä. Jäsenyys on monitahoista. He käyttävät yritystensä palveluita, ovat rahoitussuhteessa ja käyttävät myös omistajavaltaa yrityksissä. Monet ihmiset sijoittuvat työuransa aikana työhön tai hallintohenkilöiksi osuustoimintayrityksiin. Näissä tehtävissä tarvitaan syvällistä yritysmallin osaamista. Tarvitaan myös uutta yrittäjyyttä uusien innovaatioiden ja liikeideoiden ympärille. Työosuuskuntamallissa ja yrittäjäomisteisissa osuuskunnissa on potentiaalia. Nämä kuuluvat työelämäprofessorin työsarkaan.

- Tehtäväni on rakentaa siltaa yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan välille niin, että myös osuustoimintamalli saa yliopistolla sijansa, kertoo Karhu.


Vaasan yliopistossa ei osuustoimintaa ole järjestelmällisesti opetettu. Se tulee toki esiin esimerkiksi pankkitoiminnan kursseilla. Ainakin kaksi väitöskirjaa on kuitenkin valmistunut osuustoiminta-aiheesta. Muutakin osuustoimintatutkimusta löytyy. Karhu pitää nyt työn alkuvaiheessa tärkeimpänä tehtävänä Vaasan yliopiston omien osuustoimintaa koskevien voimavarojen osoittamisen ja esille nostamisen. Ajatus on muodostaa osuustoiminnasta kiinnostuneista yhteen pelaava osaamiskeskittymä, jossa asiat kehittyvät eteenpäin ja osuustoiminta jää osaksi Vaasan yliopiston arkea.


Olennaista ovat lopulta kontaktit opiskelijoihin. Ajatus on saada osuustoiminnan mukaan kaikille pakollisiin kandidaatti- ja maisteriohjelmiin. Osuustoiminnallista liiketoimintamallia koskeva erityinen luentosarja tulee tarjolle ensimmäistä kertaa maalis-huhtikuussa 2023. Tavoitteena on toisaalta informatiiviset ja toisaalta keskustelevat tilaisuudet opiskelijoiden kanssa, joissa on myös vierailijaluennoitsijoita ja yritysesimerkkejä.


Myöhemmin on suunnitteilla vielä toinen luentosarja, jossa käsitellään osuuskuntaa uuden innovatiivisen liiketoiminnan välineenä. Mukana on myös henkilöomisteinen työosuuskuntamalli. Meneillään on opiskelijaosuuskuntien mahdollisuuksien kartoitus tutkimustulosten tuotteistamiseen ja yritysyhteistyöhön alueen voimakkaan teollisuuden ja palvelualojen kanssa. Tavoitteena on saada näistä vuosittain toistuvat luentosarjat.

Opiskelijoiden kannustaminen osuustoimintaa koskeviin opinnäytetöihin, kanditöihin, pro gradu -tutkielmiin ja väitöskirjoihin, on myös osa työelämäprofessorin työsarkaa. Samoin tutkimushankkeiden sparraus osuustoimintanäkökulmalla ja rahoitushakujen onnistumisen tukeminen.


Sillat osuustoiminalliseen elinkeinoelämään ovat kiinnostavia. Mitä odotuksia siellä on? On olennaista tietää, mitä opinnäytetöiden aiheita nousee käytännön tarpeista. Mitä siis yliopistossa osataan sellaista, josta voi olla hyötyä yritysten kehittymisessä. Mitä sellaista taas on yrityksillä, joka voi viedä tutkimusta eteenpäin.

- Tällainen yhteistoiminta on parasta sillanrakennusta yliopiston ja muun yhteiskunnan välillä. Kaikkien asia edistyy yhtä aikaa, yliopiston, yritysten, opiskelijoiden ja yhteiskunnan, tiivistää Karhu.


Osuuskuntayhdistys Coop Finland ry toivottaa Sami Karhulle parhainta menestystä merkittävässä tehtävässään!

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Yhteys Eurooppaan!

Osuuskuntayhdistys Coop Finland ry on Euroopan tuotanto- ja palveluosuuskuntien liiton CECOPin jäsen. Olemme edustettuna myös CECOPin hallituksessa. Kaiken kaikkiaan tässä eurooppalaisessa työ- ja sos

Eliisa Troberg työelämäprofessoriksi Turkuun

Osuuskuntayhdistys Coop Finlandissa hallituksen jäsenenä ja muutenkin aktiivisesti toiminut Eliisa Troberg on aloittanut osuustoiminnan työelämäprofessorina Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän

Osuuskunta tulille ja tutuksi!

Kiinnostaako osuuskunnassa työllistyminen? Mietitkö osuuskunnan perustamista yhteisöllistä liiketoimintaa varten? Haluatko keskustella osuuskunnan käytännön kysymyksistä ja yhteisen edunvalvonnan kehi

Comments


bottom of page